" Παίνεψε τόσο τον καλόν, ώστε απ' αυτό να ενοχλείται ο αδιάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική "
Αδαμάντιος Κοραής26/4/18

Σχολικές μονάδες με οργανικές υπεραριθμίες και πρόσκληση για δηλώσεις


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δημοτικά σχολεία
6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας: 3 υπεραριθμίες
11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας: 2 υπεραριθμίες
12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας: 2 υπεραριθμίες
Νηπιαγωγεία
27ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας: 1 υπεραριθμία
33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας: 1 υπεραριθμία

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Τραχηλίου: 1 υπεραριθμίαΚαλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, θετική ή αρνητική δήλωση οργανικής υπεραριθμίας από την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996.
Το συμβούλιο για την κρίση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και μετά το πέρας του συμβουλίου θα δοθεί προθεσμία για να γίνουν οι δηλώσεις σε κενές οργανικές θέσεις.25/4/18

Προσλήψεις 234 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε Τάξεις Υποδοχής

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:
  • 234 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

20/4/18

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Επειδή συμμερίζομαι την αγωνία σας για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ, οφείλω να σας ενημερώσω ότι ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έχουμε συνεδριάσει ακόμη για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων για δύο λόγους οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Αφενός μεν διότι την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ και θα εξεταστούν ενστάσεις εκπαιδευτικών που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους για μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, αφετέρου δε διότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί εγκύκλιος στην οποία θα διευκρινίζεται αν οι συνάδελφοι που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό χάνουν ή όχι την οργανική τους θέση. 
Αφού ενημερωθούμε για τα προαναφερόμενα, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να πραγματοποιήσουμε τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ θα είναι οι εξής:
1. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για τον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών
2. Υποβολή δήλωσης (θετικής ή αρνητικής) υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που υποβιβάστηκαν
3. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για τον χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
4. Υποβολή δήλωσης προτίμησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
5. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για την τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισμός των κενών οργανικών θέσεων
6. Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, των εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση και των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση οργανικής θέσης
7. Ηλεκτρονική καταχώρηση των προτιμήσεων
8. Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για την ανακοίνωση των μεταθέσεων
Όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης θα σας ενημερώνω αμέσως μετά από κάθε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Πάντα στη διάθεσή σας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση καθώς και για οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία χρειαστείτε.


18/4/18

Προσλήψεις 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται: 
26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 και 31 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.

26/3/18

Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις


Σύμφωνα με τα ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για αμοιβαία μετάθεση εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε  δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση  των μεταθέσεων.
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget